Dorsoft CAR 11

Dorsoft CAR 11

Prezentare generală

Dorsoft CAR 11

Dorsoft CAR 11 este un program de calculator specializat pentru activitățile de creditare specifice caselor de ajutor reciproc.

Cu ajutorul lui vă puteți ține evidența membrilor, a cotizațiilor, efectua încasări și plăți. Puteți urmări activitatea CAR-ului prin zecile de rapoarte disponibile.

*
*
*
*
  Caracteristici de bază:
 • Încasări/plăți membri și diverse
 • Prelucrează Cererile de înscriere, cereri de Împrumut și deces
 • Imprimă chitanțe
 • Registru de casă/bancă
 • Fise individuale
 • Situație cu restanțierii
 • Generarea sporuri
 • Peste 20 rapoarte
 • Utilizare în rețea a programului
 • Bază de date pe Microsoft Sql Server
 • Permite sute de mii şi milioane de înregistrări
 • Suport excelent pentru ultimele noutăți tehnice, monitoare mari și Windows 10

Caracteristici detaliate

 • Încasări membri cu cotizații, contribuții ajutor deces și alte taxe
 • Plăți membri
 • Încasări/plăți diverse
 • Prelucrează cererile de Înscriere, Deces, Cereri de Împrumut, etc.
 • Permite personalizarea cererilor de împrumut/înscriere/deces
 • Imprimă chitanțe personalizabile
 • Registru de casă/bancă
 • Registre zilnice centralizatoare pe încasatori
 • Fișe individuale anuale sau multianuale
 • Situații cu restanțierii la împrumuturi și cotizații
 • Situație cu sumele de rambursat lunare
 • Listare somații
 • Penalizări automate
 • Generarea de sporuri
 • Drepturi speciale per utilizator
 • Istoric operațiuni per utilizator
 • Peste 20 rapoarte
 • Utilizare în rețea a programului
 • Bază de date pe puternicul Microsoft Sql Server
 • Funcționare rapidă a oricărei operațiuni
 • Permite sute de mii şi milioane de înregistrări
 • Îmbunătățire permanentă a programului
 • Modificări la cerere pentru clienții cu contract de asistență
 • Funcționare excelentă pe ultimele monitoare de 21 inch sau mai mari, cu rezoluție Full HD (1920×1080) sau mai mare (3K, 4K), cu scalare a textului la 125% sau mai mare
 • Funcționare normală și pe vechile sisteme de operare Windows 7 și 8

Noutăți în ediția curentă

Actualizarea 38 - 14.03.2022:
 • La Selecție încasări s-au introdus totaluri pe coloană
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 37 - 12.03.2022:
 • Raportul Listă membrii cu împrumuturi active s-a reintrodus îmbunătățit
 • La Selecție încasări s-a introdus coloana multiplă la împrumut și posibilitatea ordonării la un clic
 • La Selecție plăți s-a introdus coloana cu contractul asociat și posibilitatea ordonării la un clic
 • În fereastra Membrii s-au reintrodus 2 dispoziții de plată/calcul
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 36 - 02.03.2022:
 • Fereastră nouă de vizualizare a datelor în forma tabelară a membrilor
 • În fereastra cu soldurile inițiale ale membrului se poate modifica starea
 • Ordonare corectă pentru numerele de carnet ce sunt doar numerice
Actualizarea 35 - 25.02.2022:
 • Posibilitate de a introduce și suma popririlor la Încasări diverse
 • Chitanța din fereastra Încasări diverse, nu mai este configurabilă extern ci este compilată odată cu programul
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 34 - 21.02.2022:
 • Nivelul Contribuției SAD s-a mutat din fereastra Solduri inițiale în fereastra Membrii
 • Termenul de rambursare a contractului cu dobânda la sold cu rată fixă, din graficul de rambursare este acum ultima zi la ultimei luni scadente
 • La selecția încasărilor, acum la un clic pe capul de tabel se pot ordonata datele crescător/descrescător
 • Contractul cu dobânda la sold cu rată fixă și Contractul cu dobândă achitată anticipat pe 6 luni oferă de acum sumele de încasat, în fereastra Încasări
 • Soldul contractului s-a îmbunătățit afișând acum și datele din graficul de rambursare, precum și soldul lunar
 • În Cerea de împrumut lista cu membrii afișează acum și coloana de stare, important pentru a nu mai acorda din greșeală împrumuturi membrilor inactivi
 • SAD-ul poate fi ales pe membru și în sumă de 6 lei
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 33- 04.02.2022:
 • Sfârşit de zi, fereastră nouă cu operaţiunile şi rapoartele ce trebuie efectuate la sfârşitul fiecărei zi
 • În Fişa individuală a membrului și la Încasări, este acum opţională afişarea soldului la SAD
 • Raportul Listă sume de rambursat oferă totaluri pe linie
 • Opțiunile generale s-au reconfigurat
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 32- 01.02.2022:
 • Balanța soldurilor poate fi acum afișată și fără gruparea pe localități
 • Graficul pentru contractul cu dobândă la sold și rate fixe, are acum coloana de plată evidențiată
 • În fereastra Încasări, butonul Grafic permite vizualizarea lui pentru toate tipurile de dobânzi/împrumuturi
 • În fereastra Cerere împrumut/contract acum este un buton simplificat de vizualizare a graficului
 • În fereastra Cerere împrumut/contract s-a introdus un buton de stocare/vizualizare a contractului în baza de date în forma existentă la data semnării
 • În fereastra Selecție contract/cerere de împrumut s-a extins afișarea cu multiple informații
 • În fereastra de editare a dobânzilor se poate marca acum dacă dobânda și graficul este rotunjit sau nu
 • Fișa multianuală precizează acum anul pentru care oferă rulajul
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 31- 11.12.2021:
 • Fișa multianuală afișează acum și rulajele anuale
 • Raportul cu Restanțierii la cotizații/contribuții este acum îmbunătățit
 • Raportului Listă sume de rambursat îi este acum afișat o scurtătură în fereastra principală
 • Raportul Listă sume de rambursat este acum îmbunătățit
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 30 - 01.11.2021:
 • Registru compensări permite acum filtru pe perioadă
 • Cererea de deces poate fi acum vizualizată în mod personalizat sau nepersonalizat
 • Cererea de ajutor nerambursabil conține acum și sintagma "se aprobă, președinte", precum și permite acum diacritice
 • Raportul "Calcul" din fereastra Cerere de împrumut, conșine acum și restul de încasat al membrului
 • Programul lucrează acum cu TeamViewer 15 sau AnyDesk ca asistență remote, accesibile din Meniul Ajutor
Actualizarea 29 - 09.08.2021:
 • La Cerere/Contract de împrumut am introdus un buton cu Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori
 • În fereastra Membri se poate acum stoca nivelul cotizaţiei individuale
 • În fereastra Membri lista afişează acum şi starea membrului
 • Penalizările se pot face acum și doar pentru un singur membru
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 28 - 01.07.2021:
 • În fereastra cu utilizatorii, parolele sunt implicit ascunse
 • La restanțieri este acum disponibil un raport separat pentru contractele cu rată fixă
 • În fereastra cu membrii,de acum va apare și tipul "Fără ocupație" alături de "Pensionar/Salariat"
 • În fereastra cu membrii, căsuța cu "eliberat de" de la împuterniciții s-a majorat la 30 caractere
 • Centralizatorul încasărilor afișează acum și compensările
 • În fereastra Opțiuni generale, dobânda penalizatoare este acum o cifră și nu se mai adaugă la dobânda contractului
Tariful pentru reînnoirea abonamentului abonament anual pentru v. Basic cu actualizări și asistență s-a modificat la 900 lei. Actualizarea 27 - 02.06.2021:
 • Compensările se pot face acum și în cazul penalităților prin cotizația de CAR
 • Posibilitatea înregistrării unor încasări fără casa/banca
 • La Cererea de împrumut se pot adăuga acum 5 giranți
 • La adăugare perioadă va apare un mesaj de confirmare a creării și intrării în noua perioadă
 • Termenul "Cod membru" a fost înlocuit cu "Număr carnet"
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 26 - 19.05.2021:
 • Selecția cererilor de înscriere/împrumut și deces poate fi acum extinsă cu toate cererile
 • Listă sume de rambursat poate fi grupat acum și pe localități/subdiviziuni, cu opțiune de pagină nouă
 • La vechime din fereastra Cerere de deces am introdus o coloană cu observații
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 25 - 02.04.2021:
 • Ferestrele cu mișcări membrii s-au îmbunătățit
 • Graficul de rambursare 3 s-au îmbunătățit, cu veniturile împrumutatului și gradul de îndatorare
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 24 - 10.03.2021:
 • Din fereastra membrii se poate acum accesa cererile de înscriere, împrumut și deces
 • Noi câmpuri în fereastra Membrii, cu emailul, reședința, starea civilă și studiile membrului
 • Grafice de rambursare 3 și 4 s-au îmbunătățit
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 23 - 05.02.2021:
 • La Încasări se poate acum alege contractul pentru care se face încasarea
 • La Încasări se poate acum afișa informații despre contract, graficul 4, precum și un sold al împrumutului
 • Selecția încasărilor s-a îmbunătățit, afișând acum și contractul
 • La selecția contractului se poate acum lista și soldul contractului
 • S-au introdus Alte costuri și DAE la cererile de împrumut/graficele
 • În graficele de rambursare 3 și 4 este afișat acum DAE în procent anual
 • Ferestrele Selecție contract de împrumut, cerere deces, înscriere, compensări s-au modernizat
 • În fereastra Încasări se poate acum lista graficul de rambursare 3 și 4
 • În fereastra membrii se poate lista Graficul de rambursare 4
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 22 (inclusiv 21) - 22.12.2020:
 • Nou tip de dobândă, la sold cu rate egale. Atenție că raportul cu restanțieri nu este corect afișat în cazul lor, deocamdată
 • În cererea de împrumut este acum disponibil un nou grafic, cu numărul 4, ce afișează ratele sub o altă formă
 • Cele 4 grafice de rambursare s-au regrupat la un singur buton, pentru o interfață mai aerisită
 • Raport nou cu Membrii cu/fără încasări de la o anumită dată
 • Suport pentru multimonitor
 • CNP-ul este acum disponibil spre a fi trecut opțional pe chitanță- În titlul programului este afișat acum numele CAR-ului și actualizarea programului
 • S-au eliminat unele limitări la anul 2020
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 20 - 20.11.2020:
 • Model nou de dobândă și nou model de grafic de rambursare
 • S-au extins variabilele disponibile în raportul cererea de împrumut, cu suma împrumut prin variabila în litere [SumaImprumutInLitere] și dobanda achitată anticipat prin variabila în litere [SumaDobandaAnticipataInLitere]
 • Fereastra cu noutățile din program
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 19 - 24.10.2020:
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 18 - 22.10.2020:
 • Plățile împrumutului sunt acum legate de contract
 • Sumele inițiale ale membrului s-au extins
 • Raportul cu restanțieri s-a extins, conținând acum telefonul, dobânda contractului și penalizatoare, numărul de rate din contract
 • Fereastră nouă cu lista de penalități la Operațiuni/Penalități
 • Exportul în excel al membrilor conține acum și soldul la penalități
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 17 - 30.09.2020:
 • Fereastră nouă cu compensările contribuției CAR din împrumut
Actualizarea 16 - 02.09.2020:
 • Soldurile inițiale pot fi acum introduse și la penalizări
 • Fișa individuală afișează acum opțional și soldul la penalizări
 • În fereastra Întreținere / Opțiuni generale se poate bifa/debifa opțiunea de afișare a soldului la penalizări
 • În fereastra Întreținere membrii și fișa individuală anuală poate fi afișată la un clic
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 15 - 24.08.2020:
 • Opțiune de completare automată a dobânzii penalizatoare ca formulă
 • Raport nou: Registru penalități
 • Plățile membrilor pot fi acum filtrate după cod membru și data documentului
 • Verificarea înregistrărilor s-a completat cu cea a datei înscrierii membrilor
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 14 - 04.08.2020:
 • Vizualizarea simulare penalități cu afișare luna și an pentru care acestea se calculează
 • Generare penalități bazat pe modelul nou de restanțieri
 • Cererea de deces poate stoca valoarea serviciilor funerare
 • Dispoziția de plată de la plăți membrii este îmbunătățită
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 13 - 30.06.2020:
 • Raport cu restanţieri model nou
Actualizarea 12 -14.05.2020:
 • Extindere definire conturi cu tipul
 • Fereastră nouă de export în excel al conturilor contabile generate
 • Raportul cu membrii scoși din evidență s-a extins cu ordonarea opțională, iar acum stările folosite la filtru sunt 5 (Scos din evidență, Transferat, Decedat, Retras și Exclus)
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 11 -30.03.2020:
 • Fișa individuală s-a îmbunătățit
 • Generatorul de rapoarte s-a modernizat
 • Suportul pentru Windows 10 s-a îmbunătățit
 • Suport pentru monitoare cu scalare a textului la 125%
Actualizarea 10 - 05.03.2020:
 • S-a introdus buton separat pentru fișa anuală/multianuală în ferestrele Încasări/plăți membrii/împrumuturi
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 9 - 25.02.2020:
 • Îmbunătăţiri la cererea de deces
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 8 - 21.02.2020:
 • Coloanele de la penalizări pot fi acum ordonate la un clic
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 7 - 18.02.2020:
 • Fereastra de configurare a dobânzilor s-a reproiectat și separat de ajutoarele de deces,
 • Fereastra de configurare a dobânzilor oferă acum posibilitatea afișării și bifării stării de inactiv
 • Cererea de împrumut afișează condiționat dobânzile inactive
 • Fişa individuală este îmbunătăţită cu afişarea datelor și pe anul selectat
 • Fişa individuală afișează datele din nou cronologic
 • În fereastra Plăți diverse se poate acum lista o dispoziție de plată
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 6 - 12.02.2020:
 • Generarea sporurilor anuale se poate face acum la o anumită dată a soldurilor
 • Cererea de împrumut s-a reproiectat
 • Cererea de deces s-a reproiectat
 • Cererea de înscriere s-a reproiectat
 • Fişa individuală este îmbunătăţită cu afişarea soldurilor pe culori
 • Stilul implicit este acum Windows şi nu Luna
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 5 - 23.01.2020:
 • Fișa individuală poate fi acum filtrată după toate stările și este grupată multianual
 • Tema de culori este acum opțională
 • Mutare meniu Opțiuni
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 4 - 17.01.2020:
 • Vizualizarea Registru de casă nu mai este acum limitat de anul curent
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 3 - 15.01.2020:
 • Temă de culori nouă în stil Ms Office 2007 pentru diferenția programul major de edițiile precedente
 • Fișa individuală este oferită acum implicit la data curentă, dacă este apelată din alte ferestre
 • Fereastra de căutare a membrilor oferă acum și coloana cu starea curentă
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 2 - 13.01.2020:
 • Perioadele din ferestrele Schimbare perioadă și Ștergere perioadă sunt acum afișate invers cronologic
 • S-au corectat unele imperfecţiuni
Actualizarea 1 - 08.01.2020:
 • Fișa individuală este ordonată invers cronologic
 • S-au corectat unele imperfecţiuni
Lansare software - decembrie - 2019 (v. 11.2000.0.0)

Versiuni și prețuri

 • DORSOFT  CAR 11 v. Basic (maxim 500 de membrii) – licenţă pt. un calculator: 1.500 lei (Preț licență adițională rețea locală: 500 lei)
  • Reînnoire abonament anual v. Basic actualizări și asistență: 900 lei (tarif pt. licență adițională rețea: 300 lei)
 • DORSOFT  CAR 11 v. Standard (număr nelimitat de membrii) – licenţă pt. un calculator: 3.000 lei (Preț licență adițională rețea locală: 900 lei)
  • Reînnoire abonament anual v. Standard actualizări și asistență: 1.500 lei (tarif pt. licență adițională rețea: 400 lei)

Servicii instruire (opțional)

 • Deplasare şi instruire 6 ore – Transilvania 700 lei
 • Deplasare şi instruire 6 ore – restul ţării 1.000 lei

Alte precizări

 • Cota de tva este 0
 • DORSOFT CAR 11 include 1(un) AN actualizări cu îmbunătăţiri și Asistență Standard (prin email/telefon/remote)
 • Pentru funcționalități speciale și asistență personalizată este nevoie de contract separat
 • Programul funcționează chiar dacă nu mai doriți reînnoirea abonamentului
 • Reluarea abonamentului poate fi oricând mai târziu la un tarif de 75% din prețul programului din acel moment
 • Orice intervenție în afara abonamentului costă minim 75 lei
 • Fiecare licenţă poate fi activată de 3 ori, timp de 10 ani
 • Odată activată durata de utilizare a licenței pe un calculator este nelimitată

Cerințe de sistem și download

Dorsoft CAR 11 funcționează pe Windows 7sp1, Windows 8.1, Windows 10, precum și pe Windows Server 2008R2/2012/2016. Aplicația este compilată pe modul 32 bit dar funcționează perfect pe versiunile x64 ale Windows-ului.

Cerințe minime

 • Procesor: 1,6 gigahertzi (GHz) Intel Core 2 Duo/Celeron sau AMD
 • Memorie: 2 GB de RAM (32 de biți), 4 GB de RAM (64 de biți)
 • Spațiu pe hard disk: 1 GB de spațiu disponibil
 • Afișare: rezoluție la 1024 x 768

Cerințe recomandate

 • Windows: 10 pe 64 biți
 • Procesor: Intel Core i5/AMD Ryzen 5
 • Memorie: 8 GB de RAM
 • Spațiu pe hard disk: 2 GB de spațiu disponibil
 • SSD
 • Afișare: rezoluție la 1366 x 768 sau mai mare, inclusiv full HD (1920×1080) cu scalare text la 125% sau 150%
 • Unitate optică, tastatură, mouse

Descarcă kit de instalare

Dorsoft CAR 11 (cu actualizarea 38 inclusă, 186 MB)

Descarcă actualizare

Actualizare 38 la Dorsoft CAR 11 - 5 MB (pentru cei ce au instalat deja programul)