Dorsoft POS

Dorsoft POS i2 – soft integrat de vânzări pentru minimarket / supermarket

Prezentare generală

 • Interfață de vânzări optimizată pentru Touch -screen
 • Vânzare prin coduri de bare
 • Vânzare prin căutare denumire de la tastatură
 • Încasări multiple pe numerar/card/bonuri (tichete)
 • Conectarea la casele de marcat și la imprimante le fiscale
 • Tipărire etichete cu coduri de bare
 • Generare coduri de bare aleatoare pentru produsele fără coduri de la producător
 • Gestiunea stocurilor
 • Ambalaje și garanții SRG
 • Drepturi speciale pentru utilizatori cu acces limitat
 • Recepția facturilor de la furnizori
 • Evidența plăților la furnizori (Furnizori neachitați, Fișă furnizor, Registru plăți)
 • Registru de casă
 • Raport de gestiune
 • Listă produse de comandat
 • Raport de profitabilitate
 • Zeci de rapoarte
 • Lucrează și în rețea

Caracteristici detaliate

Dorsoft POS i2

<!--
-->Soft retail pentru minimarket și supermarket

Dorsoft POS este un program de calculator generalist pentru firmele mici și mijlocii, destinat comerțului cu amănuntul, de tip market sau supermaket de orice dimensiune, precum și orice alt tip. Este un soft de retail integrat, reunind vânzările în sistem POS, gestiunea comercială, evidenta primară a încasărilor de la clienți și a plăților către furnizori, facturarea și contabilitatea financiară într-o singură aplicație.

Configurare inițială imediată

Veți fi gata pregătiți de vânzare cu softul într-o zi! Folosiți pașii de configurare inițială din fereastra principală a programului. Apoi rapid importați-vă lista clienților, articolelor și stocul inițial din Excel.

Gestionați-vă inventarul

Cu softul de retail, inventarul este actualizat automat pe măsură ce faceți vânzări sau cumpărări, astfel că știți imediat ce aveți în stoc. Chiar mai mult, cantitățile de reaprovizionat integrate, vă informează când stocul este redus, astfel că nu veți pierde poziția de comerciant de top și nici scăpa vreo vânzare.

Urmăriți-vă clienții

Colectați informații despre clienți, pe măsură ce efectuați vânzări, astfel veți putea urmări fiecare cumpărare și încasare a lor. Puteți emite facturi personalizabile pentru aceștia, bonuri fiscale sau avize.

Urmăriți-vă plățile la furnizori

Colectați informații despre furnizorii dvs., pe măsură ce efectuați cumpărări de la aceștia, astfel veți putea urmări fiecare achiziție și plățile făcute. Puteți vizualiza rapid soldul facturilor ce le mai aveți de achitat.

Conectare la case de marcat

Cu softul de retail, puteți efectua vânzările cu listarea bonului fiscal, prin conectarea la casele de marcat : Datecs, Samsung, Euro, Partner, Activa Classic, Total, Zeka M, etc. Dacă aveți altă casă, vă putem introduce suportul și pentru acesta.

Coduri de bare

Prin folosirea codurilor de bare vânzările se fac mult mai rapid și precis, eroarea de a vinde alt produs decât cel dorit fiind practic eliminată. De asemenea puteți face recepția facturilor de la furnizor sau comenzile tot prin coduri de bare, pentru o exactitate desăvârșită și prevenirea greșelilor în alegerea articolelor. Nu aveți la toate produsele coduri de bare ? Nu-i nimic, pentru acelea softul de retail vă dă posibilitatea să vă generați și tipăriți codurile de bare necesare, în completare.

Multilocație

Dacă aveți mai multe magazine, cu softul de retail vă puteți transfera rapid de la un punct la altul avizul de expediție în format Excel. La magazinul destinație cu un singur clic se importa articolele în recepție, fără erori și cu setarea automată a prețului de vânzare pe noile articole.

Contabilitate completă autogenerată

Programul generează automat contabilitatea cu toate declaraţiile aferente, deoarece există un sistem automat de contare a operațiunilor de gestiune, facturi furnizori, plăți, facturi și încasări clienți. Utilizarea celorlalte module vă dă posibilitatea ca, contabilul dvs. să poată încheia, păstra şi lista toate actele contabile pe programul şi la sediul dvs.

Și chiar mai mult

 • Registru de casă
 • Preluare automată a comenzilor de la furnizori în recepții
 • Configurare drepturi de acces al utilizatorilor pe Operațiuni și Rapoarte
 • Rapoarte extinse de gestiune și contabile
 • Salarizare
 • Imobilizări
 • Declaraţii
 • Multisocietate
 • Funcționare în rețea

Noutăți în ediția curentă

Actualizarea 29 - 30.05.2024:
 • Managerul E-factura s-a extins cu posibilitatea de a lucra și cu token virtual, prin autentificare Oauth2
 •  Managerul E-factura s-a extins cu posibilitatea de stoca direct în baza de date fișierul zip cu e-factura de la furnizor
 •  Gestiune: Fereastra de selecția facturilor s-a extins cu afișarea pe o coloană dacă fișierul zip este stocat sau nu, buton de export al acestui fișier, precum și posibilitate redimensionare/maximizare fereastră
 • Gestiune: Stoc curent în scurtăturile generale de la gestiune
 • Gestiune: Fereastra de stoc curent îmbunătățită
 • Contabilitate: Afișare multifereastră cu D394 și D406
 • Contabilitate: Afișare Fișa contului în meniu, în ferestrele Note contabile și Casa/Banca
 • Contabilitate: Situații financiare anuale (bilanț) îmbunătățite
 • Salarizare: Actualizare calcul contribuții CASS în cazul concediilor medicale
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 28 - 24.04.2024:
 • Managerul e-factura s-a extins cu trimitere e-factură fără salvare/încărcare fișier
 • Managerul e-factura s-a extins cu o serie de noi funcționalități
 • Modulul e-factura s-a actualizat cu posibilitatea descărcării și generării facturilor în pdf
 • Accesul în modulul e-factura se face acum verificarea unor posibile duplicate la indexurile completate în program
 • Modulul e-factura s-a actualizat cu afișare paginație și marcare cu verde a indexurilor deja introduse în baza de date precum și altele
 • Gestiune: Salvarea automată a fișierului xml în baza de date la generarea e-factura
 • Gestiune: Lista facturilor de la furnizori poate fi afișată și pentru toți furnizorii
 • Gestiune: Lista facturilor pentru editat poate fi filtrată suplimentar
 • Gestiune: Selecția facturii este îmbunătățită cu afișare produselor din detaliu și maximizarea ferestrei
 • Gestiune: Fereastra Lista articole vândute s-a actualizat cu opțiunea de filtrare după număr document, afișare ca listă și maximizare fereastră
 • Gestiune: Modificarea designului facturilor s-a mutat în fereastra Clienți
 • Gestiune: Introducere tip 2 la articole
 • Gestiune: Raportul Listă articole vândute se poate acum filtra și după tipul 2 de articol
 • Contabilitate: Fișa contului poate fi afișată/imprimată și pentru toate conturile, cu total pe rulaje
 • Salarizare: Adeverință la sănătate actualizată
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Imobilizări: Lista cu mijloacele fixe (panoul Toate) are acum funcție de căutare în listă, prin marcare cu galben acelor găsite
 • Meniuri actualizate și pentru Windows 11
 • Deschiderea programului este sau nu maximizată în funcție de închiderea lui
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 27 - 15.02.2024:
 • E-factura Manager
 • Gestiune: Îmbunătățiri e-factura
 • Contabilitate: Export rtf și excel în unele rapoarte contabile, Balanță, Carte mare și Situație venituri și cheltuieli
 • Salarizare: S-a actualizat calculul salarial cu legislația pentru 2024
 • Salarizare: Export rtf și excel în unele rapoarte
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 26 - 19.01.2024:
 • POS: Implementare ambalaje și garanții SGR în program
 • Gestiune: Stocare index e-factura în fereastra Furnizori, panoul Facturi
 • Gestiune: Afișare index e-factura și la Deschide listă facturi
 • Gestiune: Stocare index e-factura în fereastra Clienți
 • Gestiune: Îmbunătățire afișare la Deschide listă facturi
 • Gestiune: Raportul Balanță furnizori s-a îmbunătățit
 • Gestiune: În fereastra Furnizori se stochează de acum și codul țării
 • Se poate de acum crea și perioade anterioare la gestiune/contabilitate
 • Meniu nou în pagina principală: LISTE, iar primul este Listă furnizori
 • Salarizare: Din ianuarie 2024, asupra tichele de masă se aplică CASS de 10%
 • Salarizare: S-a actualizat D100 cu noile validări ANAF
 • Salarizare: S-a actualizat D205 cu noile validări ANAF
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Salarizare: S-a actualizat calculul salarial în baza noilor reglementări din codul fiscal și la IT/Construcții/inds alimentară
 • Salarizare: S-a actualizat calculul salarial în baza noilor reglementări din codul fiscal
 • Salarizare: În fereastra Personal s-a introdus bifă pentru Pilonul 2
 • Imobilizări: Import obiecte de inventar din excel
 • Imobilizări: Îmbunătățiri diverse
 • Imobilizări: Îmbunătățiri în culegerea și afișarea datelor
 • Imobilizări: Export în excel
 • Declarații: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Declarații: D406 are în plus acum mesaje cu lista de remediat
 • Declarații: D406 poate fi acum minimizată
 • Declarații: D406 s-a completat cu panoul (secțiunea) Furnizori
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 25 - 23.10.2023:
 • POS: Posibilitate de a avea deschisă la Vânzări POS și fereastra de furnizori
 • POS: Buton de marcare/demarcare bon fiscal imprimat la Istoric bon fiscal
 • POS: La configurare POS acum se poate dezactiva verificarea bonului fiscal imprimat la driverul FiscalNet
 • Gestiune: Raportul Balanță furnizori s-a îmbunătățit
 • Gestiune: În fereastra Furnizori se stochează de acum și codul țării
 • Gestiune: Raportul Balanță clienți s-a îmbunătățit
 • Gestiune: În fereastra Clienți se stochează de acum și codul țării
 • Contabilitate: Balanța ca listă conține acum și soldurile inițiale ale perioadei, precum și numărul liniei
 • Declarații: D406 s-a completat cu panoul (secțiunea) Furnizori
 • Declarații: D406 s-a completat cu panoul (secțiunea) Clienți
 • Declarații: D406 se poate acum genera și verifica
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 24 - 28.09.2023:
 • POS: Bonurile fiscale se marchează la driverul FiscalNet, doar dacă sunt efectiv tipărite
 • POS: Bonurile fiscale marcate ca tipărite nu se mai pot șterge
 • Gestiune: Raportul Balanță articole pentru gestiunea la preț de cost, oferă acum și numărul liniei
 • Gestiune: Se va afișa și extrage numărul de la registrul comerțului la butonul Anaf
 • Gestiune: Codul fiscal va fi de acum doar majuscule
 • Gestiune: Denumirea localității clientului este acum majorată de la 20 la 70 caractere
 • Gestiune: Posibilitate consultare online dacă un agent economic este sau nu datornic la ANAF
 • Salarizare: Adeverință la sănătate este acum actualizată, disponibilă în fereastra Pontaje
 • Salarizare: Adeverință la șomaj este acum actualizată, disponibilă în fereastra Pontaje
 • Salarizare: Bifă de salariat suspendat, data și motivul suspendării în fereastra Personal
 • Salarizare: Afișare bifă de salariat suspendat și în fereastra Pontaje
 • Salarizare: D112 va raporta de acum și salariații suspendați
 • Salarizare: D112 va afișa o fereastră cu detalii
 • Salarizare: Posibilitate consultare online a salariatului dacă este asigurat sau nu
 • Salarizare: Verificare stagii de cotizare în Pontaje
 • Contabilitate: Bifă nouă de Activ/ Pasiv/ Bifuncțional la conturi
 • Contabilitate: D406 SAFT-T: Declarație nouă (în lucru)
 • Contabilitate: Balanța contabilă are și un alt mod de afișare, ca listă, cu posibilitatea filtrării, căutării și exportului în excel
 • Contabilitate: Raportul Jurnal de tva: Export în excel și editare temporară a datelor
 • Alte mici îmbunătățiri
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 23 - 19.05.2023:
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 22 - 10.05.2023:
 • POS: Posibilitate de a restricționa vânzările doar la produsele din stoc (doar pentru gestiunile la preț de cumpărare)
 • Gestiune/Contabilitate: Refacere verificare date firmă după ultimele cerințe ANAF
 • Gestiune: Posibilitate adăugare client nou după căutare
 • Gestiune/POS: Posibilitate de a căuta articolele doar după codul de bare
 • Gestiune: E-factura se poate acum genera corect și de către neplătitorii de tva
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 21 - 15.03.2023:
 • Gestiune: Posibilitate generare e-factura
 • Gestiune: Fișa de magazie afișează acum și unitatea de măsură
 • POS: Încasarea fără bon fiscal este acum cu confirmare
 • POS: Evidențiere în istoric a încasărilor fără bon fiscal
 • Contabilitate: o serie de multe îmbunătățiri
 • Salarizare: Calcul salarii și declarații actualizare pentru anul 2023
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 20 - 01.11.2022:
 • Opțiune de atenționare a stocului la vânzările POS (doar pt gestiunile de tip distribuție)
 • Încasare prin tichete pe card
 • Posibilitate ștergere vânzare goală și de către utilizatorii non-admin (casieri)
 • Raportul managerului s-a extins cu informații despre dividende
 • S-au extins unele funcționalități
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 19 - 13.07.2022:
 • Gestiune: Balanța articolelor poate fi acum ordonată și după cantitate
 • Salarizare: În fereastra Pontaj s-au adaugat două noi concedii medicale, cu codurile 91 și 17
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 18 - 06.06.2022:
 • POS: Marcare în program încasărilor lipsă cu bonuri fiscale
 • Gestiune: Balanța articolelor se poate acum ordona și după soldul cantităților
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Salarizare: În fereastra Personal se poate acum completa separat numărul și data contractului de muncă
 • Salarizare: Adeverință de venit, document nou de listat din fereastra Pontaje
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 17 - 31.03.2022:
 • Verificare pe serverul ANAF este acum repusă după ultimele modificări
 • Introducerea stocului inițial este îmbunătățită
 • Mesaj de atenționare la ieșirea din program dacă nu s-a făcut închiderea de zi
 • Confirmare ștergere pe liniile de recepții/facturi/note contabile
 • Gestiune: Centralizatorul lunar de la ajustări contine acum prețurile și cantitatea
 • Gestiune: La ajustări acum este obligatoriu completarea cantității dacă prețul de vânzare nou este completat
 • Gestiune: Fișa de magazie conține acum prețurile și cantitatea în explicație
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 16 - 11.03.2022:
 • Gestiune: La editarea facturilor/recepțiilor tva-ul este modificabil pe coloană
 • Verificare pe serverul ANAF este acum opțională
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 15 - 07.02.2022:
 • POS: Asistență remote cu TeamViewer 15 Quick Support și Anydesk
 • POS: Coloana cu stoc curent este marcată cu verde pentru o mai bună lizibilitate a datelor
 • POS: În fereastra Istoric datele sunt ordonate descendent după data bonului
 • POS: Închiderea de zi generează note contabile astel încât vânzările și încasările sunt automat reflectate în Raportul de gestiune, Registrul de casă, Registru jurnal de tva al vânzărilor
 • Gestiune: Balanța articolelor, poate afișa și doar articolele fără cantități/valori
 • Gestiune: Listarea recepției poate fi de acum opțional și cu denumirea
 • Gestiune: Posibilitatea generării ajustărilor din fereastra de Furnizori & Cumpărări
 • Gestiune: Ajustările s-au îmbunătățit
 • Gestiune: În fereastra implicite, actualizarea automată a cotelor de tva poate ține cont și de departamente
 • Gestiune: În fereastra Inventar s-a introdus un nou criteriu de filtrare cu afișarea articolelor dublate
 • Contabilitate: În fereastra Selecție încasări/plăți, va apare de acum și tipul documentului
 • Salarizare: Actualizare cu zilele lucrătoare pentru anul 2022 și pentru calculul automat al concediilor medicale
 • Salarizare: Adeverința de sănătate poate fi acum pentru 12/24 luni
 • Declarații: S-a actualizat D100 cu noile validări ANAF
 • Declarații: S-a actualizat D205 cu noile validări ANAF - S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 14 - 31.12.2021:
 • Extragerea datelor de la ANAF privind adresa și starea firmelor s-a actualizat după noile modificări pe serverul Ministerului de Finanțe
 • Gestiune: La raportul Stocul curent, dacă este o singură gestiune, aceasta se completează acum automat
 • Gestiune: În fereastra Stoc inițial datele se pot ordona la un clic pe capul de tabel, doar pe coloanele: denumire, cantitate, preț de cumpărare și tva
 • Gestiune: În fereastra Stoc inițial datele s-a introdus un buton de Import cu adăugare, ce permite importul din excel prin adăugare a datelor
 • Gestiune: În fereastra Stoc inițial datele s-a introdus un buton cu noul raport: Stoc inițial
 • Gestiune: În fereastra Inventar s-a introdus un nou criteriu de filtrare "Valoarea de cumpărare faptic este 0"
 • Salarizare: D112 s-a extins cu tipul de rectificativă
 • Salarizare: În fereastra Pontaje s-au extins verificările la concedii automate/manuale
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 13 - 23.11.2021:
 • Gestiune: Inventarul poate fi efectuat în rețea cu stocarea unor observații
 • Contabilitate: S-a actualizat D4200 cu noile validări ANAF
 • Contabilitate: D394 poate fi acum completată cu importul de date din fișier excel
 • Salarizare: Posibilitate completare concedii medicale fără sume
 • Salarizare: Modificări la centralizator și cerere concedii medicale
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • Opțiune nouă de blocare a datelor
 • Asistență remote cu TeamViewer 15 Quick Support și Anydesk
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 12 - 04.082021:
 • POS: Fereastra de selecție articol după denumire este îmbunătățită cu posibilitatea căutării și sortării pe capul de tabel
 • POS: Utilizatorii non-administrator vor intra direct în fereastra de vânzări pos, după tastarea parolei
 • POS: Butoane noi de repornire FiscalNet și FiscalNet Plus
 • POS: Buton nou de intrare la recepții furnizori
 • Gestiune: Verificare plătitor TVA la salvarea facturii de furnizor
 • Gestiune: Din ferestrele de Clienți, Furnizori, Casa/Banca, Contabilitate și Inventar se pot acum accesa toate rapoartele
 • Gestiune: La Inventar, de acum se poate genera unul fără articole, regândire interfață cu mutare funcționalități de la butoane în meniu, export inventar ca stoc inițial
 • Gestiune: Exportul stocului curent este acum formatat
 • Contabilitate: Situațiile financiare anuale (bilanțul) poate fi acum generat pentru orice perioadă
 • Contabilitate: S-a actualizat D4200 cu noile validări ANAF
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • În fereastra utilizatori am introdus o căsuță cu observații
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 11 - 10.05.2021:
 • În fereastra casa/banca se poate acum lista dispoziția de încasare
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 10 - 06.05.2021:
 • Contabilitate: Fișa contului îmbunătățită cu grupare pe documente, afișare solduri și trunchiere explicație
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 9 - 21.04.2021:
 • POS: În fereastra istoric bon fiscal valorile cu 0 s-au eliminat pentru o mai buna evidențiere a sumelor
 • POS: Raport nou cu vânzările pe marfa/servicii pe cote de tva
 • POS: La driverul FiscalWire este posibil a lista Dispoziția de plată
 • POS: Raportul Stoc curent oferă și valoarea stocului la preț de vânzare cu tva
 • Gestiune: Fereastră nouă cu închiderea de zi
 • Gestiune: Totaluri la lista cu vânzările și lista de încasări de la Clienți și Vânzări
 • Gestiune: Totaluri la lista cu recepțiile și lista de plăți de la Furnizori și Cumpărări
 • Gestiune: În fereastra Ajustări se poate acum căuta un document după numărul acestuia
 • Gestiune: În fereastra Articole se poate acum configura departamentul pe fiecare articol
 • Gestiune: În fereastra de configurare bon fiscal au apărut butoane de aplicare a departamentelor pe clase articole
 • Gestiune: Raportul Listă articole vândute este acum grupat pe clasă articole și tip, doar la gestiunile cu amănuntul
 • Gestiune: Raportul Fișa de magazie poate fi acum accesat și din ferestrele de Clienți și Furnizori
 • Gestiune: Raportul Stocul curent poate fi de acum accesat și din ferestrele de cumpărări și vânzări
 • Gestiune: Îmbunătățiri în fereastra cu inventarul
 • Declarațiile pot fi generate acum și din instalările client în rețea (lansarea DukIntegrator-ului)
 • Extragerea datelor de la ANAF privind adresa și starea firmelor s-a actualizat după noile modificări pe serverul Ministerului de Finanțe
 • Ajustările creează de acum note contabile și conțin cota de tva la vânzare
 • În fereastra casa/banca se poate acum lista dispoziția de plată
 • Contabilitate: În fereastra de contabilitate și casa/banca s-a introdus scurtătura la Fișa contului
 • Contabilitate: Selecția note contabile și a celor din casa/banca au acum total pe coloane
 • Salarizare: În Pontaje s-au refăcut reținerile și alte veniturile
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 8 - 08.02.2021:
 • Îmbunătățiri program pentru suportul pe Windows 10
 • Generator nou de rapoarte, îmbunătățit
 • Suport pentru monitoare cu scalare a textului la 125% sau mai mare în toate ferestrele
 • POS: Istoricul bonului fiscal afişează acum şi ora, nu doar data
 • Gestiune: Extragerea datelor de la ANAF se face acum cu diacritice
 • Gestiune: Opțiune de scalare separată a ferestrei de vânzări
 • Gestiune: Raportul Balanță articole poate fi acum exportat și pentru gestiunile cu amănuntul
 • Salarizare: Raport nou cu Cererea de rambursare a concediilor medicale
 • Salarizare: Raport nou cu Centralizatorul concediilor medicale
 • Salarizare: Fereastra de ordonare a salariaților oferă acum și coloana cu numărul de ordine
 • Salarizare: În fereastra Pontaje apare și tipul venitului la Alte venituri
 • Salarizare: Acces rapid din iconița configurări și la celelalte configurări
 • Salarizare: La carduri s-au modernizat unele exporturi, la cel general (dbf) și Unicredit Bank, în sensul alegerii și folderului unde se va genera fișierul
 • Salarizare: La pontaje s-a actualizat calculul automat al concediilor medicale pe anul 2021
 • Contabilitate: S-a actualizat D100 cu noile validări ANAF precum și noi date de cules
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 7 - 23.12.2020:
 • În titlul programului este afișat acum și actualizarea programului
 • Este permis acum crearea unei firme noi cu perioada de contabilitate începând cu anul 2000
 • Gestiune: Stocul curent permite acum aflarea articolelor cu multiple prețuri la gestiunile cu amănuntul
 • Gestiune: Fișa de magazie afișează acum și ajustările de prețuri, la gestiunile cu amănuntul
 • Gestiune: Ajustările permit acum introducerea automată opțională, pentru toate produsele
 • Gestiune: În fereastra Clienți / Vânzări, există acum posibilitatea introducere în factură a tuturor produselor din stoc, la butonul Altele
 • Contabilitate: La încasările prin card în ferestra Casa/banca, programul acum face ultimul document plus unu
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 6 - 12.11.2020:
 • POS: Posibilitate salvare încasare de retur și listare dispoziție de plată pe casa de marcat/imprimantă fiscală
 • POS: Atenționare automată în cazul lipsei de stoc și prețuri multiple
 • POS: Buton de trimitere a sumei pe pos-ul bancar la încasarea prin card, configurabil în fereastra configurări POS
 • POS: Se permite acum incasarea cu pozitii pe minus (storno) pentru driverul Fiscalnet
 • POS: În fereastra POS, stocul curent se poate acum filtra şi după denumirea articolului
 • POS: În fereastra Încasare s-a îmbunătățit acum tastarea directă a unui text selectat îl șterge, butoane mai mari
 • POS: Imprimarea la driverul FiscalNet și FiscalWire se poate face acum pentru o denumire de maxim 200 caractere
 • POS: În fereastra Istoric bon fiscal la un clic pe titlul coloanelor se poate acum ordona
 • POS: În ferestrele Vânzare POS și Istoric bon fiscal s-a introdus un buton de Observații
 • Gestiune: Fereastră nouă pentru imprimarea etichetelor cu funcționalitate îmbunătățită
 • Gestiune: Fișa de magazie s-a îmbunătățit cu afișarea opțională și pe o anumită perioadă
 • Gestiune: Fișa de magazie poate fi acum accesată și din fereastra Articole
 • Salarizare: În fereastra Pontaje s-a introdus o căsuță cu valoarea șomajului tehnic separat
 • Salarizare: Cerere, declarație și listă persoane cu indemnizația de șomaj tehnic
 • Salarizare: Export în excel al statului de plată și cu valoarea indemnizației de șomaj tehnic
 • Salarizare: Stat de plată nepersonalizat, cu valoarea indemnizației de șomaj tehnic
 • Salarizare: Preaviz concediere introdus la Pontaje
 • Contabilitate: În fereastra implicite s-a introdus un buton de schimbare conturi stoc pentru articole stocabile
 • În fereastra Banca acum pune automat ultimul număr plus unu la încasările prin card și completează automat contul de vânzare marfă definit
 • În fereastra Utilizatori, acum se poate bifa ca inactiv
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 5 - 06.03.2020:
 • Notele contabile cu salarizarea pot fi acum afişate din scurtăturile generale şi din fereastra Pontaje
 • La cumpărări, la facturile primite, căutarea după codul de bare s-a îmbunătățit
 • Afişare total de la plată pe display-urile imprimantelor fiscale, la driverul FiscalNet
 • Fereastra cu declarația 394 poate fi acum minimizată
 • În D394 acum la un clic se pot ordona articolele
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 4 - 20.02.2020:
 • S-au extins drepturile utilizatorilor cu posibilitatea de a defini un utilizator cu drepturi doar de adăugare în recepții/articole
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 3 - 13.02.2020:
 • Verificare datelor la ANAF pe baza CUI-ului se poate face fără apăsare butonului de nou/modificare
 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-a actualizat D205 cu noile validări ANAF
 • S-au eliminat opțiunile și calculul contribuțiilor salariale la minim pentru salariații cu normă parțială din ianuarie 2020
 • O serie întreagă de liste din ferestrele de Selecție a notelor contabile/încasări/plăți/recepții se pot ordona la un clic
 • Pontaj zilnic la salarizare
 • Concediile medicale pot fi calculate acum automat și pentru anul 2020
 • În fereastra Pontaje, s-a introdus un buton pentru Statul de plată
 • Notele contabile prin JV și JC preiau acum din nota precedentă, tipul de achiziție sau livrare
 • În fereastra Implicite, unitatea de măsură este acum configurabilă
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 2 - 21.12.2019:
 • În fereastra Vânzare POS, se poate marca produsul pe minus
 • În fereastra Furnizori/Recepţii s-a introdus un buton de salvare a preţurilor de vânzare la salvarea documentului
 • În Fișa de furnizori se poate acum căuta și după codul de bare
 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 1 - 26.11.2019:
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Lansare software - noiembrie - 2019 (v. 3.2000.0.0)

Versiuni și prețuri

 • DORSOFT  POS i2 v. Standard (gestiunea stocurilor, vânzări, cumpărări, conectare la casele de marcat) – licenţă pt. un calculator: 3.000 lei (Preț licență adițională rețea locală: 1.500 lei)
  • Reînnoire abonament anual v. Standard actualizări și asistență: 1.700 lei (tarif pt. licență adițională rețea: 900 lei)
 • DORSOFT  POS i2 v. Extinsă (toate opțiunile din v Standard plus contabilitate financiară, salarizare, imobilizări și declarații) – licenţă pt. un calculator: 4.500 lei (Preț licență adițională rețea locală: 1.500 lei)
  • Reînnoire abonament anual v. Extinsă actualizări și asistență: 2.500 lei (tarif pt. licență adițională rețea: 900 lei)

Servicii instruire (opțional)

 • Deplasare şi instruire 6 ore – Transilvania 1.000 lei
 • Deplasare şi instruire 6 ore – restul ţării 2.000 lei

Alte precizări

 • Cota de tva este 0
 • DORSOFT POS i2 include 1(un) AN actualizări cu îmbunătăţiri și Asistență Standard (prin email/telefon/remote)
 • Programul funcționează chiar dacă nu mai doriți reînnoirea abonamentului
 • Reluarea abonamentului poate fi oricând mai târziu la un tarif de 75% din prețul programului din acel moment
 • Orice intervenție în afara abonamentului costă minim 75 lei
 • Fiecare licenţă poate fi activată de 3 ori, timp de 10 ani
 • Odată activată durata de utilizare a licenței pe un calculator este nelimitată

Cerințe de sistem și download

Dorsoft POS funcționează pe Windows 7sp1, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11, precum și pe Windows Server 2008/2012/2016. Aplicația este compilată pe modul 32 bit dar funcționează perfect pe versiunile x64 ale Windows-ului.

Cerințe minime

 • Procesor: 1,6 gigahertzi (GHz) Core 2 Duo/Celeron sau mai rapid
 • Memorie: 2 GB de RAM (32 de biți), 4 GB de RAM (64 de biți)
 • Spațiu pe hard disk: 1 GB de spațiu disponibil
 • Afișare: rezoluție la 1024 x 768

Cerințe recomandate

 • Windows: 10 pe 64 biți
 • Procesor: i3/i5 la 2 gigahertzi (GHz) sau mai rapid
 • Memorie: 4 GB de RAM
 • Spațiu pe hard disk: 2 GB de spațiu disponibil
 • SSD
 • Afișare: rezoluție la 1280 x 720
 • Unitate optică, tastatură, mouse

Descarcă kit de instalare

Dorsoft POS i2 (cu actualizarea 29 inclusă, 237 MB)

Descarcă actualizare

Actualizare 29 la Dorsoft POS i2 - 11 MB (pentru cei ce au instalat deja programul)