Dorsoft CAR 12

Dorsoft CAR 12

Prezentare generală

Dorsoft CAR 11

Dorsoft CAR 12 este un program de calculator specializat pentru activitățile de creditare specifice caselor de ajutor reciproc.

Cu ajutorul lui vă puteți ține evidența membrilor, a cotizațiilor, efectua încasări și plăți. Puteți urmări activitatea CAR-ului prin zecile de rapoarte disponibile.

*
*
*
*
  Caracteristici de bază:
 • Încasări/plăți membri și diverse
 • Prelucrează Cererile de înscriere, cereri de Împrumut și deces
 • Imprimă chitanțe
 • Registru de casă/bancă
 • Fise individuale
 • Situație cu restanțierii
 • Generarea sporuri
 • Peste 20 rapoarte
 • Utilizare în rețea a programului
 • Bază de date pe Microsoft Sql Server
 • Permite sute de mii şi milioane de înregistrări
 • Suport excelent pentru ultimele noutăți tehnice, monitoare mari și Windows 10/11

Caracteristici detaliate

 • Încasări membri cu cotizații, contribuții ajutor deces și alte taxe
 • Plăți membri
 • Încasări/plăți diverse
 • Prelucrează cererile de Înscriere, Deces, Cereri de Împrumut, etc.
 • Permite personalizarea cererilor de împrumut/înscriere/deces
 • Imprimă chitanțe personalizabile
 • Registru de casă/bancă
 • Registre zilnice centralizatoare pe încasatori
 • Fișe individuale anuale sau multianuale
 • Situații cu restanțierii la împrumuturi și cotizații
 • Situație cu sumele de rambursat lunare
 • Listare somații
 • Penalizări automate
 • Generarea de sporuri
 • Drepturi speciale per utilizator
 • Istoric operațiuni per utilizator
 • Peste 20 rapoarte
 • Utilizare în rețea a programului
 • Bază de date pe puternicul Microsoft Sql Server
 • Funcționare rapidă a oricărei operațiuni
 • Permite sute de mii şi milioane de înregistrări
 • Îmbunătățire permanentă a programului
 • Modificări la cerere pentru clienții cu contract de asistență
 • Funcționare excelentă pe ultimele monitoare de 21 inch sau mai mari, cu rezoluție Full HD (1920×1080) sau mai mare (3K, 4K), cu scalare a textului la 125% sau mai mare
 • Funcționare normală și pe vechile sisteme de operare Windows 7 și 8

Noutăți în ediția curentă

Actualizarea 38 - 20.06.2024:
 • Crearea noilor membri și căutarea lor a fost refăcută
 • Formularul 3000 s-a extins cu câteva opțiuni
Actualizarea 37 - 08.06.2024:
 • Corecție Listă sume de rambursat, eliminarea unor coloane
 • Formularul 3000, cu export sume pe 0 adăugat
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 36 - 13.05.2024:
 • În fereastra cu selecția contractelor va apare de acum și coloana dacă este plătit contractul sau nu
 • Raportul cu restanțierii la împrumuturi conține acum și numărul contractului
 • Penalizările oferă și coloana cu nr. contractului, precum și în explicația generată
 • În fereastra cu sumele de rambursat coloanele de plată sunt acum actualizate cu sumele restante
 • În fereastra cu încasări membri am ascuns informația cu valoarea ratelor restante din partea de sus a ferestrei
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 35 - 29.04.2024:
 • În fereastra selecție încasări, am introdus exportul datelor în excel
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 34 - 25.04.2024:
 • În fereastra conturi, am introdus 2 noi butoane de export și import în/din excel
 • Editare conturilor a fost extinsă cu tipul: Debit/Credit sau Bifuncțional
 • Balanța de împrumuturi și cotizații, poate fi exportată în excel
 • În fereastra selecție încasări, introdus o coloană cu totalul fiecărei încasări
 • În fereastra selecție încasări diverse, am introdus totalul pe coloană la sume
 • Raportul Listă încasări nominale poate fi acum ordonat și după ordinea introducerii
 • Cititor de fișiere dbf integrat în program
 • La deschiderea programul păstrează ultimul stil vizual și ultimul utilizator
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 33 - 09.04.2024:
 • Listă sume de încasat, îmbunătățire fereastră și afișare borderou de încasare
 • Casa/banca - extindere vizualizare note contabile și cu cele ce conțin conturile 401*
 • Balanță cotizație car și împrumut îmbunătățită cu un cap de tablel mai clar al raportului
 • Subdiviziuni/localități - ferestre îmbunătățite de afișare și editare a datelor
 • Majorare lungime la 15 caractere la codul localității/subdiviziunii
 • Redenumire Taxă de înscriere CAR în Taxă de înscriere
 • Deschiderea programului este sau nu maximizată în funcție de închiderea lui
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 32 - 26.02.2024:
 • Posibilitate export in rtf (echivalent Word) a rapoartelor Contract de împrumut, Sold contract, Grafic, Restanțieri împrumut
 • Căutare membru afișează acum și CNP-ul
 • Un contract de împrumut odată ales în fereastra Plăți nu va mai apare la o plată nouă
 • Adăugare și ștergerea perioadelor poate fi făcut doar un singur utilizator conectat în rețea
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 31 - 11.01.2024:
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 30 - 28.12.2023:
 • În fereastra de selecție a contractelor se poate accesa și Fișa membrului
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 29 - 27.12.2023:
 • Modernizare raport Centralizator încasări, prin grupare pe conturi sintetice
 • Extindere împrumut cu dobânda încasată anticipat, prin posibilitate alegere scadență în a 2-a sau a 3-a lună
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 28 - 10.11.2023:
 • Modernizare ferestre Conturi și Casieri
 • Registru de casă nou
 • Bifă de înscriere la judecătorie
 • Lista cu cererile de înscriere conțin acum și numărul de carnet
 • Cererea de înscriere are acum căsuță de stocare a venitului membrului
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 27 - 18.10.2023:
 • Generarea automată a beneficiilor s-a îmbunătățit
 • În fereastra Plăți, este afișată acum și stare membrului
 • În fereastra Încasări, tastarea simbolului * duce la deschidere listei cu membrii
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 26 - 09.10.2023:
 • Rapoartele de restanțieri la împrumut s-au completat cu data expirării contractului
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 25 - 27.09.2023:
 • Fișa de magazie este extinsă cu ordonare opțională
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 24 - 25.09.2023:
 • În fereastra cu Contractul de împrumut, și girantul 2 poate fi de acum și girant intern
 • Cererea de împrumut oferă acum la simulare și dobânda achitată anticipat
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 23 - 27.07.2023:
 • În fereastra cu Contractul de împrumut, Girantul 1 poate fi și girant intern
 • În fereastra cu Contractul de împrumut, am introdus al 5-lea girant
 • În fereastra cu Contractul de împrumut, data cererii este opțională
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 22 - 06.06.2023:
 • Încasări membri: dobânda restituită se completează de acum cu sumă negativă
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 21 - 17.05.2023:
 • În fereastra Balanța dobânzilor am introdus coloana cu rulajul lunar a dobânzii restituite
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 20 - 15.05.2023:
 • Introducerea unei noi poziții în meniul central: Liste
 • Fereastră nouă cu lista localităților/subdiviziunilor și a casierilor
 • Posibilitate înregistrare documente în cazul încasărilor de la sate/comune prin încasatori indirecți
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 19 - 10.05.2023:
 • Iconițe în meniul central
 • Posibilitate definire conturilor per contract și la dobânzile de întârziere/penalitate
 • Ordonare coloane în fereastra dobânzi
 • Introducere în compensări a diminuării cotizației CAR 2 prin Rată/dob/penalități împrumut
 • Reordonare Fișa individuală
Actualizarea 18 - 04.04.2023:
 • Extinde Registru compensări, acum este oferit grupat pe tip compensare
 • Rapoartele Lista sporuri acordate și Lista nivel SAD au fost modernizate
 • La vizualizarea graficului de rambursare, va apare o atenționare la acordare credite cu grad de îndatorare de peste 40%
 • Grafic de rambursare va include în costul total al împrumutului de acum și dobânda achitată anticipat dacă ea există
 • În fereastra cu Cererea/Contractul de împrumut, butonul Informații standard este disponibil pentru toate tipurile de contracte
 • În fereastra de selecție a contractelor se afișează de acum și nr contractului
 • S-au corectat unele imperfecțiuni, inclusiv la Fișa individuală și Listă membrii cu solduri
Actualizarea 17 - 15.03.2023:
 • Posibilitate introducere spor/beneficiu şi manual, nu doar automat
 • Extindere raport Listă împrumuturi acordate, oferind şi dobânda constituită
 • Restanţieri împrumut îmbunătăţite cu numărul de telefon şi culori alternative
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 16 (inclusiv 15) - 08.02.2023:
 • Raportul Restanțieri la cotizații/contribuții afișează acum și telefonul
 • Posibilitate contare separată pentru rată, la fiecare tip de contract
 • Permitere tipărire cuvintele numerar sau card pe chitanțe
 • Registrul de casă oferă acum data, ora și pagina pe raport
 • Extindere verificări
 • Posibilitate conturi separate pentru rată și dobândă, la fiecare tip de contract
 • Centralizator încasări extins cu opțiunea de afișare a încasărilor prin conturi de rată/dobândă diferite
 • Fereastra Utilizatori este majorată, iar aici apare numărul linie în dreptul fiecărui utilizator
 • S-a reintrodus fereastra cu tabelul sumelor pentru ajutoarele de deces
 • La Cererea de deces, s-a introdus căsuța cu vechime SAD și nivelul lunar SAD
 • Sporurile/beneficiile se pot acorda prin rotunjire sau nu și prin adăugarea sau nu cotizației suplimentare
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 14 - 30.12.2022:
 • S-a îmbunătățit salvare/restaurarea bazelor de date mari (peste 200 MB)
 • S-a completat verificare datelor cu verificarea datei cărților de identitate și a soldurilor inițiale la CAR/SAD fără luna/anul pentru care s-a făcut ultima încasare
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 13 - 16.12.2022:
 • În fereastra Plăți se poate căuta acum și după nume
 • În fereastra Sold inițial se poate acum bifa starea Verificat și de aici
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 12 - 15.12.2022:
 • Completare automată a ratelor încasate la soldurilor inițiale la contractele cu dobândă anticipată
 • Scurtături în unele ferestre, Listă ca membri, Sold inițial
 • La salvarea unei mișcări prin care unui membru i se schimbă starea în Decedat, Retras, Exclus, Transferat sau Scos din Evidență, se va completa automat data ieșirii membrului
 • La Încasări sunt afişate acum şi observaţiile membrului
 • La Cererea de deces am introdus căsuța cu Alte drepturi SAD și Dobânda restantă
 • Două noi tipuri de fișe individuale: 4 și 5
 • Multe mici îmbunătățiri
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 11 - 08.12.2022:
 • În fereastra Solduri inițiale și membrii se poate stoca/afișa data iesirii membrului (ce are stările diferite de Activ și Restanțier)
 • În fereastra de opțiuni generale se poate dezactiva verificarea existenței SAD-ului la salvarea membrului
 • Tip nou de compensare: Deces fără plata SAD
 •  Starea membrului este afișată acum permanent în fereastra Încasări membri
 • În fereastra cu datele unității s-a introdus data preluării soldurilor
 • Actualizare iconițe în multe ferestre
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 9 - 10.11.2022:
 • Posibilitatea afișării a unei coloane cu starea membrului dacă e verificat sau nu
 • Extindere penalizări cu un nou tip ce se aplică diferențiat în funcție de perioada contractuală și la o bază diferențiată
 • Vizualizarea penalizărilor cuprinde acum și data contractului restant
 • Extindere compensări cu dobânzi reconstituite
 • În fereastra Membri, am introdus posibilitatea stocării a membrului ce a adus alt membru
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 8 - 12.10.2022:
 • În fereastra Membri se poate culege acum județul la adresă și locul nașteri, precum și funcția (dacă este angajat)
 • În cererea de înscriere se completează acum și funcția
 • Importul membrilor cu solduri din CAR 11 s-a îmbunătățit
 • În ferestrele Membri și Încasări iconițele sunt afișare la dimensiune normală în cazul scalării
 • Îmbunătățire raport Încasări nominale
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 7 - 12.09.2022:
 • Istoricul operațiunilor utilizatorilor prin documente s-a îmbunătățit
 • Raportul Lista cu sumele de rambursat s-a îmbunătățit
 • Sunt permise acum două conturi la bancă precum și soldul inițial al acestora în fereastra Conturi
 • Registrul de casă/bancă este acum pe cont și permite selectarea conturilor de bancă
 • Denumirea fișierul de export conține cuvintele "casa" sau "banca"
 • Raportul Sold contract arată totalurile soldurilor la rată și separat la dobândă
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 6 - 03.09.2022:
 • La încasări se completează automat ratele de încasat și la tipul de contract cu dobândă anticipată
 • La Încasări/plăți diverse s-au completat cu documentele Chitanță și Bon fiscal
 • Posibilate de import a datelor initițale a membrilor cu solduri, inclusiv la contractele cu dobândă anticipată
 • Nu mai apare fereastra de logare dacă este un singur utilizator definit și acesta nu are parolă
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 5 - 31.08.2022:
 • Balanța dobânzilor este afișează datele lunar
 • Lista sume de rambursat oferă și Fișa individuală
 • Afișare solduri inițial în lista de contracte
 • Alte mici îmbunătățiri
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 4 - 18.08.2022:
 • S-au extins o serie de funcționalități
 • S-au corectat unele imperfecţiuni
Actualizarea 3 - 04.08.2022:
 • S-au extins o serie de funcționalități
 • S-au corectat unele imperfecţiuni
Actualizarea 2 - 18.07.2022:
 • S-au corectat unele imperfecţiuni
Actualizarea 1 - 15.07.2022:
 • S-au extins o serie de funcționalități
 • S-au corectat unele imperfecţiuni
Lansare software - iulie - 2022 (v. 120)

Versiuni și prețuri

 • DORSOFT  CAR 12 v. Basic (maxim 500 de membrii) – licenţă pt. un calculator: 1.500 lei (Preț licență adițională rețea locală: 700 lei)
  • Reînnoire abonament anual v. Basic actualizări și asistență: 1.100 lei (tarif pt. licență adițională rețea: 400 lei)
 • DORSOFT  CAR 12 v. Standard (număr nelimitat de membrii) – licenţă pt. un calculator: 3.500 lei (Preț licență adițională rețea locală: 2.500 lei)
  • Reînnoire abonament anual v. Standard actualizări și asistență: 1.700 lei (tarif pt. licență adițională rețea: 800 lei)

Servicii instruire (opțional)

 • Deplasare şi instruire 6 ore – Transilvania 900 lei
 • Deplasare şi instruire 6 ore – restul ţării 2.000 lei

Alte precizări

 • Cota de tva este 0
 • DORSOFT CAR 12 include 1(un) AN actualizări cu îmbunătăţiri și Asistență Standard (prin email/telefon/remote)
 • Pentru funcționalități speciale și asistență personalizată este nevoie de contract separat
 • Programul funcționează chiar dacă nu mai doriți reînnoirea abonamentului
 • Reluarea abonamentului poate fi oricând mai târziu la un tarif stabilit de Dorsoft
 • Orice intervenție în afara abonamentului costă minim 150 lei
 • Fiecare licenţă poate fi activată de 3 ori, timp de 10 ani
 • Odată activată durata de utilizare a licenței pe un calculator este nelimitată

Cerințe de sistem și download

Dorsoft CAR 12 funcționează pe Windows 7sp1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, precum și pe Windows Server 2008R2/2012/2016. Aplicația este compilată pe modul 32 bit dar funcționează perfect pe versiunile x64 ale Windows-ului.

Cerințe minime

 • Procesor: 1,6 gigahertzi (GHz) Intel Celeron sau AMD
 • Memorie: 2 GB de RAM (32 de biți), 4 GB de RAM (64 de biți)
 • Spațiu pe hard disk: 1 GB de spațiu disponibil
 • Afișare: rezoluție la 1024 x 768

Cerințe recomandate

 • Windows: 10/11 pe 64 biți
 • Procesor: Intel Core i3/i5 sau AMD Ryzen 3/5
 • Memorie: 8 GB de RAM
 • Spațiu pe hard disk: 2 GB de spațiu disponibil
 • SSD
 • Afișare: rezoluție la 1366 x 768 sau mai mare, inclusiv full HD (1920×1080) cu scalare text la 125% sau 150%
 • Unitate optică, tastatură, mouse
 • Stație UPS pentru protecție calculator, monitor și router
 • Recomandarea este PC de tip ALL IN ONE pentru spațiu compact și productivitate
 • Recomandarea pentru calculatorul server, pentru rețelele de peste 10 calculatoare este PC de tip Desktop dedicat Server Tower

Descarcă kit de instalare

Dorsoft CAR 12 (cu actualizarea 38 inclusă, 162 MB)

Descarcă actualizare

Actualizare 38 la Dorsoft CAR 12 - 5 MB (pentru cei ce au instalat deja programul)