Dorsoft VET

soft veterinari

 

 

 

 

 

Dorsoft VET i2 – software specializat și integrat de consultații și gestiune pentru cabinete/clinici veterinare

Prezentare generală

Gestiune specifică pentru veterinari

 • Evidența electronică a animalelor și proprietarilor
 • Programări filtrate pe medic și zi (în stil Outlook)
 • Consultații cu stocare date
  • Tratament (anamneză, examen clinic, diagnostic prezumtiv, examen paraclinic, diagnostic final, tratament, observații)
  • Înregistrarea consumurilor și a manoperelor pe fiecare consultație
  • Vaccinări, cu înregistrarea consumurilor aferente și afișare istoric la un clic
  • Intervenții chirurgicale
  • Până la 4 fotografii în fiecare consultație
  • Istoric rapid al pacientului
 • Evidența vaccinurilor și data revenirii la un anumit pacient
 • Listare fișa consultației, cu posibilitate personalizare (siglă, fonturi, text suplimentar, etc.)
 • Registrul de consultații și tratamente
 • Registrul de produse biologice/stupefiante

Gestiunea stocurilor

 • Vânzări cu preluare date din consultații și adăugarea de alte articole
 • Vânzări pe factură și prin casele de marcat
 • Recepția mărfurilor
 • Definirea de articole pentru vânzare pe clase (stocuri, servicii, reduceri, etc.)
 • Evidența plăților la furnizori, etc.

Conectare la casele de marcat și trimiterea automată a bonului de vânzare

Furnizori

 • Evidenţa plăţilor la furnizori
 • Furnizori neachitaţi
 • Fişa furnizorului

Rapoarte

 • Medicale cu registru de consultații, filtrat pe proprietar, animal, medic, tratament
 • Registre de consultații și de produse biologice/stupefiante conform legislației
 • Rapoarte de gestiuni pe client, articole, clienți neîncasați
 • Zeci de alte rapoarte

Rețea

Posibilitate de a lucra în rețea cu mai mulți medici/consultanți, personal comercial și un punct de vânzare conectabil la casa de marcat. Rețeaua poate fi configurată prin cablu (recomandat) sau wireless! soft veterinari

Noutăți în ediția curentă

Actualizarea 11 - 25.11.2021:
 • Gestiune: Denumirea articolelor este obligatorie de acum încolo
 • Asistență remote cu TeamViewer 15 Quick Support și Anydesk
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 10 - 04.08.2021:
 • VET: Opțiune nouă de ștergere a programărilor până la o anumită dată
 • Gestiune: Verificare plătitor TVA la salvarea facturii de furnizor
 • Gestiune: Din ferestrele de Clienți, Furnizori, Casa/Banca, Contabilitate și Inventar se pot acum accesa toate rapoartele
 • Gestiune: La Inventar, de acum se poate genera unul fără articole, regândire interfață cu mutare funcționalități de la butoane în meniu, export inventar ca stoc inițial
 • Gestiune: Exportul stocului curent este acum formatat
 • Contabilitate: Situațiile financiare anuale (bilanțul) poate fi acum generat pentru orice perioadă
 • Contabilitate: S-a actualizat D4200 cu noile validări ANAF
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • În fereastra utilizatori am introdus o căsuță cu observații
 • În fereastra casa/banca se poate acum lista dispoziția de încasare
 • Contabilitate: Fișa contului îmbunătățită cu grupare pe documente, afișare solduri și trunchiere explicație
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 9 - 21.04.2021:
 • Gestiune: Raport nou - Centralizator vânzări bonuri fiscale
 • Gestiune: Totaluri la lista cu vânzările și lista de încasări de la Clienți și Vânzări
 • Gestiune: Totaluri la lista cu recepțiile și lista de plăți de la Furnizori și Cumpărări
 • Gestiune: În fereastra Ajustări se poate acum căuta un document după numărul acestuia
 • Gestiune: În fereastra Articole se poate acum configura departamentul pe fiecare articol
 • Gestiune: În fereastra de configurare bon fiscal au apărut butoane de aplicare a departamentelor pe clase articole
 • Gestiune: Raportul Listă articole vândute este acum grupat pe clasă articole și tip, doar la gestiunile cu amănuntul
 • Gestiune: Raportul Fișa de magazie poate fi acum accesat și din ferestrele de Clienți și Furnizori
 • Gestiune: Raportul Stocul curent poate fi de acum accesat și din ferestrele de cumpărări și vânzări
 • Gestiune: Îmbunătățiri în fereastra cu inventarul
 • În fereastra casa/banca se poate acum lista dispoziția de plată
 • Declarațiile pot fi generate acum și din instalările client în rețea (lansarea DukIntegrator-ului)
 • Extragerea datelor de la ANAF privind adresa și starea firmelor s-a actualizat după noile modificări pe serverul Ministerului de Finanțe
 • Ajustările creează de acum note contabile și conțin cota de tva la vânzare
 • Contabilitate: În fereastra de contabilitate și casa/banca s-a introdus scurtătura la Fișa contului
 • Contabilitate: Selecția note contabile și a celor din casa/banca au acum total pe coloane
 • Salarizare: În Pontaje s-au refăcut reținerile și alte veniturile
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 8 - 18.02.2021:
 • Îmbunătățiri la program pentru suportul pe Windows 10
 • Generator nou de rapoarte, îmbunătățit
 • Suport pentru monitoare cu scalare a textului la 125% sau mai mare
 • Iconițe împrospătate
 • VET: Raportul Registru consultații poate fi acum grupat și totalizat pe medici
 • VET: Raportul Listă articole vândute poate fi grupat pe medici
 • Gestiune: Opțiune de scalare doar a ferestrei de vânzări
 • Gestiune: Raportul Listă articole vândute în cazul gestiunilor cu amănuntul este acum grupat pe clase și tipuri de articole
 • Gestiune: Extragerea datelor de la ANAF se face acum cu diacritice
 • Gestiune: Raportul Balanță articole poate fi acum exportat și pentru gestiunile cu amănuntul
 • Gestiune: În fereastra Ajustări se poate acum căuta un document după numărul acestuia
 • Gestiune: Fișa de magazie poate fi acum accesată rapid de la Clienți/Vânzări de la butonul Altele și de asemenea de la Furnizori/Facturi, precum și din fereastra Ajustări
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 7 - 23.12.2020:
 • În titlul programului este afișat acum și actualizarea programului
 • Este permis acum crearea unei firme noi cu perioada de contabilitate începând cu anul 2000
 • Gestiune: Stocul curent permite acum aflarea articolelor cu multiple prețuri la gestiunile cu amănuntul
 • Gestiune: Fișa de magazie afișează acum și ajustările de prețuri, la gestiunile cu amănuntul
 • Gestiune: Ajustările permit acum introducerea automată opțională, pentru toate produsele
 • Gestiune: În fereastra Clienți / Vânzări, există acum posibilitatea introducere în factură a tuturor produselor din stoc, la butonul Altele
 • Contabilitate: La încasările prin card în ferestra Casa/banca, programul acum face ultimul document plus unu
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 6 - 12.11.2020:
 • VET: Registrul de produse biologice/stupefiante este finalizat
 • VET: Registrul de consultații și tratamente este conform legislației
 • VET: Vizualizarea pozelor se poate face acum cu majorarea imaginii efectuate
 • VET: Programările și consultațiile nu se mai minimizează ci ferestrele se afișează una peste alta ca toate celelalte
 • Gestiune: Afișare condensată a fișei de magazie la gestiunea cu amănuntul
 • Gestiune: Registru ajustări este îmbunătățit
 • Gestiune: Gestiunea cu amănuntul se face acum din nou prin ținerea la preț de vânzare cu tva
 • Gestiune: Repararea stocului la gestiunile cu amînuntul s-a redus semnificativ la câteva secunde
 • Gestiune: Fișa de magazie s-a îmbunătățit cu afișarea opțională și pe o anumită perioadă
 • Gestiune: Fereastră nouă pentru imprimarea etichetelor cu funcționalitate îmbunătățită
 • Gestiune: Bonul fiscal poate fi acum listat cu denumirea produselor până la 200 de caractere (acum permite doar 22 caractere), acolo unde permite casa de marcat şi driverul
 • S-a de introdus opțiunea de bifare inactiv a utilizatorilor
 • Contabilitate: Balanța sintetică oferă acum cumul pe conturile cu rădăcina la 4 caractere pe o serie de conturi (4423,4424,4426,4427,4428,2675 și 2676)
 • Contabilitate: Opțiune nouă de import conturi contabile
 • Contabilitate: Bilanț pentru anul 2019 pentru microentități
 • Contabilitate: D100 și D710 s-au unificat într-o singură fereastră și actualizat cu noile reglementări ANAF
 • Contabilitate: În fereastra implicite s-a introdus un buton de schimbare conturi stoc pentru articole stocabile
 • Salarizare: S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF privind raportarea șomajului tehnic
 • Salarizare: În fereastra Pontaj este disponibil un raport cu persoanele aflate în șomaj tehnic și contribuțiile sociale aferente
 • Salarizare: Statul de plată standard nepersonalizat oferă afișează acum separat concediul de evenimente familiale
 • Salarizare: Pontajul automat permite acum introducere zilelor pentru indemnizația de șomaj tehnic pentru luna întreagă, inclusiv în pontajul zilnic
 • Salarizare: Pontajul zilnic poate fi listat într-o formă nouă și exportat în excel
 • Salarizare: Buton de calcul rapid și previzualizare sumă pentru indemnizația de șomaj tehnic
 • Salarizare: Scurtătură nouă cu fereastra de carduri
 • Salarizare: În fereastra Pontaje s-a introdus o căsuță cu valoarea șomajului tehnic separat
 • Salarizare: Cerere, declarație și listă persoane cu indemnizația de șomaj tehnic
 • Salarizare: Export în excel al statului de plată și cu valoarea indemnizației de șomaj tehnic
 • Salarizare: Stat de plată nepersonalizat, cu valoarea indemnizației de șomaj tehnic
 • Salarizare: Preaviz concediere introdus la Pontaje
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 5 - 06.03.2020:
 • Raport cu proprietari de anunțat s-a îmbunătățit
 • Notele contabile cu salarizarea pot fi acum afişate din scurtăturile generale şi din fereastra Pontaje
 • Concediile medicale pot fi calculate acum automat și pentru anul 2020
 • În fereastra Pontaje, s-a introdus un buton pentru Statul de plată
 • În fereastra Căutare salariat, persoanele pot fi acum ordonate la un clic
 • Extindere note contabile cu analitice pe magazii
 • Raportul Fișa de magazie pentru magaziile cu ridicată afișează acum și valoarea de cumpărare
 • Fereastra cu declarația 394 poate fi acum minimizată
 • În D394 acum la un clic se pot ordona articolele
 • Verificare CUI și Extragere date de la ANAF
 • Pontaj zilnic la salarizare
 • S-a actualizat D205 cu noile validări ANAF
 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-au eliminat opțiunile și calculul contribuțiilor salariale la minim pentru salariații cu normă parțială din ianuarie 2020
 • O serie întreagă de liste din ferestrele de Selecție a notelor contabile/încasări/plăți/recepții se pot ordona la un clic
 • Notele contabile prin JV și JC preiau acum din nota precedentă, tipul de achiziție sau livrare
 • În fereastra Implicite, unitatea de măsură este acum configurabilă
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 4 - 24.12.2019:
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 3 - 21.12.2019:
 • În fereastra Furnizori/Recepţii s-a introdus un buton de salvare a preţurilor de vânzare la salvarea documentului
 • În Fișa de furnizori se poate acum căuta și după codul de bare
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 2 - 12.12.2019:
 • S-a finalizat raporul cu proprietarii de anunțat pentru revenire
 • S-a actualizat D112 cu noile validări ANAF
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Actualizarea 1 - 02.12.2019:
 • S-a introdus consimţământul GDPR
 • S-au corectat unele imperfecțiuni
Lansare software - noiembrie - 2019 (v. 2.2000.0.0)

Versiuni și prețuri

 • DORSOFT VET i2 v. Basic (evidență electronică pacienți, programări și consultații)– licenţă pt. un calculator: 2.000 lei (Preț licență adițională rețea locală: 700 lei)
  • Reînnoire abonament anual v. Basic actualizări și asistență: 500 lei (tarif pt. licență adițională rețea: 300 lei)
 • DORSOFT  VET i2 v. Standard (toate opțiunile din v. Basic plus gestiunea stocurilor, vânzări, cumpărări, conectare la casele de marcat) – licenţă pt. un calculator: 3.000 lei (Preț licență adițională rețea locală: 900 lei)
  • Reînnoire abonament anual v. Standard actualizări și asistență: 800 lei (tarif pt. licență adițională rețea: 400 lei)
 • DORSOFT  VET i2 v. Extinsă (toate opțiunile din v Standard plus contabilitate financiară, salarizare, imobilizări și declarații) – licenţă pt. un calculator: 3.500 lei (Preț licență adițională rețea locală: 900 lei)
  • Reînnoire abonament anual v. Extinsă actualizări și asistență: 900 lei (tarif pt. licență adițională rețea: 500 lei)

Servicii instruire (opțional)

 • Deplasare şi instruire 6 ore – Transilvania 700 lei
 • Deplasare şi instruire 6 ore – restul ţării 1.000 lei

Alte precizări

 • Cota de tva este 0
 • DORSOFT VET i2 include 1(un) AN actualizări cu îmbunătăţiri și Asistență Standard (prin email/telefon/remote)
 • Programul funcționează chiar dacă nu mai doriți reînnoirea abonamentului
 • Reluarea abonamentului poate fi oricând mai târziu la un tarif de 75% din prețul programului din acel moment
 • Orice intervenție în afara abonamentului costă minim 75 lei
 • Fiecare licenţă poate fi activată de maximum 3 ori, timp de 10 ani
 • Odată activată durata de utilizare a licenței pe un calculator este nelimitată
Descarcă ofertă în pdf
Comandă

Cerințe de sistem și download

Dorsoft VET i2 funcționează pe Windows 7sp1, Windows 8/8.1, Windows 10, precum și pe Windows Server 2008/2012/2016. Aplicația este compilată pe modul 32 bit dar funcționează perfect pe versiunile x64 ale Windows-ului.

Cerințe minime

 • Procesor: 1,6 gigahertzi (GHz) Core 2 Duo/Celeron sau mai rapid
 • Memorie: 2 GB de RAM (32 de biți), 4 GB de RAM (64 de biți)
 • Spațiu pe hard disk: 1 GB de spațiu disponibil
 • Afișare: rezoluție la 1024 x 768

Cerințe recomandate

 • Windows: 10 pe 64 biți
 • Procesor: i3/i5 la 2 gigahertzi (GHz) sau mai rapid
 • Memorie: 4 GB de RAM
 • Spațiu pe hard disk: 2 GB de spațiu disponibil
 • Afișare: rezoluție la 1280 x 720
 • Unitate optică, tastatură, mouse

Descarcă kit demo

Dorsoft VET i2 (cu actualizarea 11 inclusă, 186 MB)

Descarcă actualizare

Actualizare 11 la Dorsoft VET i2 - 6 MB (pentru cei ce au instalat deja programul)